Antaray ni #DonArmando, ang GCM ng PEP-Ex sa Lunes, SA PALAWAN GAGANAPIN! #Meynteyn 

See you tomorrow! Eggzoiting!