#TwitPic ABC Ashrafeyieh Now! #Lebanon #Christmas :D