Част от пожарните, строени около Народното събрание, за да предпазят празната сграда от #tomato #protest. #stupid