Sino nagsabi na ang pincer grasp 9 mos pa? Haha. #cutie