Kitty Blessa trying to abscound the turkey leg bone :-) #nonokittyitsbadforyou