เนี่ยน่ะเหรอ ULTRA hi-speed Internet ที่เคลมว่าคุณภาพสูงนักหนา?? #TrueWiFi #TrueCoffee #เร็วพลังเต่า #Pingพันสาม #EHAH