ซึงรีโดนเฮียเบ้กะแด้ แกล้ง ฌ โอซาก้า 

CR: realjiyong