#FernandoAlonso v #SebastianVettel fight, round 1. #BrazilianGP #GIF