(หวังว่า) พรุ่งนี้เราจะได้เจอกันนะตัวเอง #goodnight