ไอ้พี่เครสส คือ$*+%$#*+!! มาก #เปิดมาแทบตกเก้าอี้ =..=!!!! (cr:douchezhang)