Movies on Thanksgiving! #Allentown #LehighValley #Easton #Astoria #mavote #iamaceltic  #Allston
 #lakeview