Κάιρο: Τον δρόμο που έκλεισε δημοκρατικά και με τον νόμο η σιωπηλή πλειοψηφία, ποιός θα ξανανοίξει;