God is great #Gaza #GazaUnderAttack #ShaleStones #Palestine #Libya #Jamahiriya #Algeria #Lebanon #Saudi #Syria