Kund mailar och är sönderstressad. Jag svarar kortfattat.