elena....she's not ur mom!!!!!!!:)
#TVDFAMILY #ELENA