@ElliotIs rockin out at #Sonrise #Hillsboro #Oregon