Nel mio piccolo: ti perdono http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/11/21/background-pardoning-national-thanksgiving-turkey