[!] งาน The Shout Awards 2012 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่23-11-12 เวลา8.30pm. At Surf Beach,Sunway Lagoon