Photo: @kourtneykardash & Bonnie (Scotts' Mother) out in Miami, Florida today. (Nov. 21st) -