@KTNKenya The Systems Auditor shall not be disturbed. @CapitalFM_kenya @NTVKenya