จ่ายเพิ่ม 69บ/ด. พอจะใช้ๆไม่ได้ ชดเชยให้ผู้ใช้ยังไงครับ @dtac_feelgoood  :( #dtac #dtacwifi #lotus #lopburi