ท่านปึ้งค่ะ เมื่อไหร่จะลงนาม #ICC รออะไรอยู่ค่ะ #PtCyberTalk