เมื่อแอมเบอร์เปลี่ยนแนว เวฟมันทั้งตัวเข้าสู้ #amber #f(x)