Sstop worryin bout who dat bitch fukin an get u sum money #wiz