~วันนี้ SBS Strong Heart Ep156 (แขกรับเชิญ: Ren nu'est and son dambi ) เวลา 23.15 (เวลาเกาหลี) [Cr.fiing]