Too early para magpapak ng cream! =)))) Still waiting for my #Breakfast