Άβε Καίσαρ, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν  #Net #trolling