Natuurlijke opslag van meidoorn in bosgebied #St. Putten.