รอมาเกือบปี สุดท้ายฝันก็เป็นจริง #101112 #9วัน #OJ