early morning skypes with the germinator (@germinates)… #TEDxBradford #TEDxWomen