แก้ไขข้อมูลเรื่องรับมอบ B787 สายการบินแรกของโลก ตามข้อมูลบน #wikipedia นั้นเป็น #ANA นะครับ