"Kung saan pinlano at pinag usapan ang paglalakbay na hindi mababayaran..."