Photo: Krisztian Adorjan celebrates his goal with @AMorgan #LFC