ดูเรื่องนี้แล้ว #ต่อมน้ำตาแตก #พระเอกหล่อจริง #พระรองก้หล่อ ;p