Goodnight. Crazyness overload. Dahil hindi makapanuod ng #BenchUniverse.