O Hitbit TB600 inclúa un teclado numérico similar ós actuais para iPad #MSX #Apple