True story, bro. @omarsuleiman504 #gaza #burma #somalia #ehthiopia #nonemoreorlessimportantthantheother #oneummah