Acabant l'interessant sopar amb l'honorable conseller Mas-Colell! @davidbonvehi #25n #bages