z dokumentacji developerskiej do #Android.a https://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html#isUserAGoat%28%29 #fun