[2012.Nov.16] 4-4 月齢2の細いお月様と火星(下) 地球照がとても綺麗でしたが、景色を出すために少々露出オーバー。(^^; #mysky #moon #yokohama