Mīļš paldies skolotājai Inesei Kungai Švītiņai par sirds darbu, radošumu, neatlaidību, audzinot un mācot skolēnus!