Això sí q és #Lleida! Darrere l'edifici hi hauria d'haver la Seu... #boira