Oryo a.ka yoshizawa ryo,,onja a,ka koseki yuta,and sato takeru #colek @sakura21saa