ทั้ง #Facebook และ #Twitter ออกอัพเดทใหม่แล้วนะครับบน #iOS