Azərbaycanın neft reallıqları. Xalqın olan neftdən xalqa heçnə qalmır. #corruption