ไม่อยากจะเลือกใคร...อยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคน <3  #TheTwilightSaga