laban na ng mga idol ko...     #heat  vs #clippers