#PhotoOfTheDay: #NativeNovember, photo by Ryan Houston #NativePride