Oo nag-aaral ako kahit na mas nauuna ang merienda. Maniwala ka. totoo na to :) #quickly #ecotourism #thesistopic