#ซ้อมขบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารคในปี2555 #Bangkok #Thailand / ( Cr:สถาปัตย์ นันทไพบูลย์ ) 19